Likören

50 cl oder 20 cl

Kafficrèmelikör
Kiischtelikör
Mirabellelikör
Wéngertspijelikör
Cassislikör
Framboiselikör

Drëppen

50 cl

Framboise
Kirsch
Marc de Gewürztraminer
Marc de Pinot Noir
Mirabelle
Neelchesbir
Poire Williams
Pomme
Quetsch
Schléiwen
Wäinheffen